تعرفه قیمت  پیامک راه کوتاه

اپراتور ها قیمت هر پیامک
اپراتور 1000 سامانه پیامک راه کوتاه 162 ريال
اپراتور 2000 سامانه پیامک راه کوتاه 169 ريال
اپراتور 3000 سامانه پیامک راه کوتاه 162 ريال
اپراتور 5001 سامانه پیامک راه کوتاه 144 ريال
اپراتور 021, 026 ( تلفن ثابت ) سامانه پیامک راه کوتاه 169 ريال
پیامک صوتی سامانه پیامک راه کوتاه 169 ريال
پیامک صوتی متنی سامانه پیامک راه کوتاه 213 ريال

★ برای تمام موسسات خیریه فعال سازی شماره پیامک تلفن ثابت رایگان است ★

id nec Sed leo efficitur. dolor