تعرفه قیمت  پیامک راه کوتاه

اپراتور ها قیمت هر پیامک
اپراتور 1000 سامانه پیامک راه کوتاه 110 تومان
اپراتور 2000 سامانه پیامک راه کوتاه 110 تومان
اپراتور 3000 سامانه پیامک راه کوتاه 110 تومان
اپراتور 5001 سامانه پیامک راه کوتاه 100 تومان
اپراتور 021, 026 ( تلفن ثابت ) سامانه پیامک راه کوتاه 110 تومان
پیامک صوتی سامانه پیامک راه کوتاه 190 تومان
پیامک صوتی متنی سامانه پیامک راه کوتاه 200 تومان

★ برای تمام موسسات خیریه فعال سازی شماره پیامک تلفن ثابت رایگان است ★